Lewiatan proponuje nowy model rozszerzonej odpowiedzialności producenta

0
  • Nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) powinien uwzględniać wymóg pełnego udziału firm, wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, w kosztach zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym modelu ROP.
  • Wymaga on ustalenia zasad wyceny wysokości wkładu finansowego firm, które wprowadzają opakowania i produkty w opakowaniach na rynek. Tak aby brać pod uwagę dochody z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z produktów.
  • Pracodawcy apelują o przyspieszenie prac na nowymi przepisami.

Od wielu miesięcy trwają prace nad wdrożeniem unijnych rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i przenieść odpowiedzialność za odpady na producentów wyrobów. Producenci produktów w opakowaniach mają być odpowiedzialni za pokrycie całości kosztów netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, które powstały z ich produktów.

Jaki powinien być nowy system ROP według Lewiatana:

– równy i niedyskryminujący dla wszystkich firm zajmujących się gospodarką odpadami
– z jasno wskazanymi celami w zakresie gospodarowania odpadami oraz zdefiniowanymi rolami i obowiązkami zarówno dla firm wprowadzających, jak i dla pozostałych uczestników systemu
– efektywny kosztowo
– transparentny i gwarantujący odpowiedni monitoring i kontrolę
– zakładający pełny udział firm z kosztach zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów
– uwzględniający zróżnicowane opłaty zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
– poświęcający szczególną uwagę edukacji uczestników rynku odpadów
– zapewniający pełną, spójną i przejrzystą sprawozdawczość
– umożliwiający funkcjonowanie platformy do regularnego dialogu w formie Rady Dialogu Interesariuszy ROP o kompetencjach i roli porównywalnej do RDS

– Konieczna jest poprawa efektywności systemu poprzez m.in. finansowanie selektywnej zbiórki, przygotowania do recyklingu i samego recyklingu odpadów opakowaniowych. Chodzi o to, aby zwiększyć jego poziom, a tym samym odzyskać cenny materiał dla gospodarki, rozwijać technologie recyklingu i chronić środowisko naturalne. Apelujemy o przyspieszenie prac nad nowymi przepisami i uzupełnienie ich o zapisy ważne dla przedsiębiorców. Inaczej Polska nie osiągnie zakładanych poziomów recyklingu – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem ekspertów Lewiatana system rozszerzonej odpowiedzialności powinien mieć wbudowany mechanizm kontroli wszystkich jego uczestników. możliwić funkcjonowanie platformy do regularnego dialogu.

Sprawozdawczość w ramach ROP powinna być pełna, spójna i przejrzysta. Umożliwiająca połączenie danych, które spływają od podmiotów, które zajmują się gospodarką odpadami oraz producentów ponoszących opłaty.

Stanowisko w sprawie modelu ROP

Konfederacja Lewiatan

źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/

fot: pixabay.com

Udostępnij w

Zostaw wiadomość